Modul O-3.2

For personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter transportabelt løfteutstyr og/eller manuelle/kraftdrevne vinsjer, taljer etc. som benyttes ved horisontal og/eller vertikal forflytning av last. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Kursets varighet: 32 timer
Maksimalt antall kandidater: 12
Minimum antall kandidater: 4
Inntakskrav: På forhånd må følgende kurs være gjennomført:
Modul O- 1.1 eller 1.1 og 2.3 (24 timer) Bruk av løfteredskap - STROPPEKURS
Modul O- 2.2 (16 timer) Fallsikring og enkle løfteinnretninger
Kursinnhold: Introduksjon
Generelt om riggeroperasjoner
Personlig verneutstyr
Regelverk
Planlegging av operasjoner, SJA, prosedyrer
Praktisk øvelser
Planlegging av operasjoner
Valg og kontroll av løfteredskap
Riktig stropping
Bruk av barriere/sperremateriell
Gjennomføring av horisontal/vertikal forflytning av last
Riktig bruk av verneutstyr
Vurdering av sikkerhet under riggoperasjon
Kursbevis/sertifikat Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator. Kursbevis bestilles av godkjent kompetanseregister.
Gyldighet Norsok R-003

 

 

 
 Verdens enkleste kursbestilling!

  Du trenger bare å logge inn for at bestillingsskjema skal bli synlig, akkurat her du leser nå.

  LOGG INN

  REGISTRER DEG SOM KUNDE

 

 

 

 

 

Rosenberg kurs & kompetanse

Vi tilbyr en rekke kurs som til en
hver tid er tilpasset siste revisjon
av NORSOK standarden og OLF’s
anbefalte retningslinjer.
Les mer...

Sertifisert opplæringsvirksomhet

I følgende fagområder. G4: bro og traverskraner. T: Løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen.
Les mer...

Sertifiseringsorgan

Norsk Sertifisering AS utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering av sakkyndige virksomheter og virksomheter innenfor sertifisert sikkerhetsopplæring. Les mer...

Go to top