Det er kommet nye regler som stiller krav til de som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden. § 17-5 bestemmer at brukere må ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset.

I den sammenheng tilbyr vi nå et 1 times brukerkursinnen som tilfredsstiller det nye opplæringskravet.

Ta kontakt ved å klikke her... for nærmere informasjon og gjennomføring av dette kurset.

 

 

Opplæringskrav - 17-5

Den endringen som blir størst er opplæringskravene. Dagens bestemmelse om opplæring av stillasbygger (§ 17-2) gjelder for stillaser med høyeste stillasgulv over 5 meter. For lavere stillaser gjelder det gjennomgående opplæringskravet i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1. Arbeidstilsynet har erfart at det skjer en del ulykker også under 5 meter – opplæringskravet får derfor anvendelse fra 2 meter. Dette vil innebære en innstramming i forhold til dagens opplæringsbestemmelse.

Les alt om endringene på Arbeidstilsynet

Go to top