Anbefaling 033N/2010

Dette kurset er beregnet på personell som skal utføre kortvarig arbeidsoppdrag som krever personlig verneutstyr mot fall.

Kurset er ment som en opplæring i bruk av konkret utstyr som er i bedrift.


Kursets varighet: 4 Timer 
Inntakskrav: Ingen
Maksimalt antall kandidater: 10
Minimum antall kandidater: 4
Kursinnhold:

Introduksjon
Lover og regler
Risiko ved arbeid i høyden
Fall,fallkrefter og belastninger
Tiltak for å redusere risiko for fall
Personlige fallforhindrende tiltak og forankringer
Tiltak for å dempe konsekvensen av fall, personlig verneutstyr(PVU)
Kjennskap til beredskap ved arbeid i høyden

Avslutningsprøve Ja
Kursbevis/sertifikat Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.
Gyldighet I samsvar med selskapets internkontrollsystem.
Kvalifikasjoner Instruktør skal ha nødvendig kunnskap og erfaring fra bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesving-kraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer i tillegg til pedagogisk bakgrunn. Instruktør skal tilfredsstille krav i hht. AML § 7 pkt. 3.c. 

 

 

 

 
 Verdens enkleste kursbestilling!

  Du trenger bare å logge inn for at bestillingsskjema skal bli synlig, akkurat her du leser nå.

  LOGG INN

  REGISTRER DEG SOM KUNDE

 

 

 

 

 

Go to top