For personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter småverktøy som kan anses som farlig ved bruk.
Målsetting med opplæringen er at personen som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper om sikker bruk av forskjellige typer "farlig småverktøy" som det kan være risiko for skade på liv og helse ved feil bruk.

Kursets varighet: 8 timer
Inntakskrav: Ingen
Maksimalt antall kandidater: 12
Minimum antall kandidater: 4
Kursinnhold: Lover og forskrifter
HMS – helse, miljø og sikkerhet
Uønskede hendelser
Sakkyndig og daglig kontroll
Merking og verne utstyr
Typer og bruksområder
Konstruksjon og virkemåte
Praktisk gjennomgang
Avslutningsprøve Ingen
Kursbevis/sertifikat Det utstedes kursbevis ved gjennomført kurs.
Gyldighet I samsvar med selskapets internkontrollsystem

 

 

 
 Verdens enkleste kursbestilling!

  Du trenger bare å logge inn for at bestillingsskjema skal bli synlig, akkurat her du leser nå.

  LOGG INN

  REGISTRER DEG SOM KUNDE

 

 

 

 

 

Rosenberg kurs & kompetanse

Vi tilbyr en rekke kurs som til en
hver tid er tilpasset siste revisjon
av NORSOK standarden og OLF’s
anbefalte retningslinjer.
Les mer...

Sertifisert opplæringsvirksomhet

I følgende fagområder. G4: bro og traverskraner. T: Løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen.
Les mer...

Sertifiseringsorgan

Norsk Sertifisering AS utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering av sakkyndige virksomheter og virksomheter innenfor sertifisert sikkerhetsopplæring. Les mer...

Go to top