Personløfter (lift) A BC

 

For at personell skal kunne betjene en personløfter på en sikker og tilfredsstillende måte.

Kursets varighet: 8 timer
Inntakskrav: Aldersgrense 18 år
Maksimalt antall kandidater: 12
Minimum antall kandidater: 4
Kursinnhold: Innledning
Regelverk
Ulykker
konstruksjon og virkemåte
StabilitetKjennskap, bruk og kontroll
Klasseinndeling
Utpakking/nedpakking av personløfter
Daglig kontroll
OppstillingBruk- og sikkerhetsbestemmmelser
Kommunikasjon
Personlig verneutstyr
Eksamen

Praktisk operasjon på aktuell personløfter
A Manuelt flyttbare og tilhenger monterte personløftere
B Alle personløftere operert fra kurv/plattform
C Personløfter påmontert bil/kjøretøy 
Avslutningsprøve Teoretisk prøve
Kursbevis/sertifikat Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.
Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator.
Gyldighet I samsvar med selskapets internkontrollsystem.

 

 

 
 Verdens enkleste kursbestilling!

  Du trenger bare å logge inn for at bestillingsskjema skal bli synlig, akkurat her du leser nå.

  LOGG INN

  REGISTRER DEG SOM KUNDE

 

 

 

 

 

Rosenberg kurs & kompetanse

Vi tilbyr en rekke kurs som til en
hver tid er tilpasset siste revisjon
av NORSOK standarden og OLF’s
anbefalte retningslinjer.
Les mer...

Sertifisert opplæringsvirksomhet

I følgende fagområder. G4: bro og traverskraner. T: Løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen.
Les mer...

Sertifiseringsorgan

Norsk Sertifisering AS utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering av sakkyndige virksomheter og virksomheter innenfor sertifisert sikkerhetsopplæring. Les mer...

Go to top