Liten truck T1-T4 m/praksis

For personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter truck. 

Målsettingen med opplæringen er å gi operatør av truck en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk slik at uhell og ulykker unngås. 

 

 

Kursets varighet: 5 dager
Inntakskrav: Ingen
Maksimalt antall kandidater: 12
Minimum antall kandidater: 4
Kursinnhold: Innledning
Lover og forskrifter
Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Ytre miljø,
Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
Farlig gods, merking og håndtering
Krav til operatør Trucktyper, truckulykker, konstruksjon og virkemåte
Kontroll og rapportering
Stabilitet
Godshåndtering
Bruks - og sikkerhetsbestemmelser
Praktisk grunnopplæring/kjøreteknikk
Teoretisk eksamen
Avslutningsprøve Teori og praksis eksamen
Kursbevis/sertifikat Ja
Gyldighet Ingen utløps dato

 

 

 

 
 Verdens enkleste kursbestilling!

  Du trenger bare å logge inn for at bestillingsskjema skal bli synlig, akkurat her du leser nå.

  LOGG INN

  REGISTRER DEG SOM KUNDE

 

 

 

 

 

Rosenberg kurs & kompetanse

Vi tilbyr en rekke kurs som til en
hver tid er tilpasset siste revisjon
av NORSOK standarden og OLF’s
anbefalte retningslinjer.
Les mer...

Sertifisert opplæringsvirksomhet

I følgende fagområder. G4: bro og traverskraner. T: Løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen.
Les mer...

Sertifiseringsorgan

Norsk Sertifisering AS utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering av sakkyndige virksomheter og virksomheter innenfor sertifisert sikkerhetsopplæring. Les mer...

Go to top