Gjennom kurset vil utøvere av varmt arbeid lære hvilke forholdsregler som må tas for å unngå brann, samt lære hvordan brann raskt kan stanses om den skulle oppstå.

Myndighets- og andre krav til opplæring:
Finansnæringens Hovedorganisasjon/ forsikringsselskapene har utarbeidet sikkerhetsforskrifter. Disse har, i samarbeid med Norsk Brannvernforening etablert en godkjenningsordning/sertifikat for alt personell som utfører varme arbeider.

Etter fullført kurs utstedes et sertifikat fra Norsk Brannvernforening. Kurset skal bidra til å redusere branner og gi bedre kunnskap om brannrisiko ved varme arbeider.

Kursets varighet: 7,5 timer
Inntakskrav: Ingen
Maksimalt antall kandidater: 25
Minimum antall kandidater: 4
Kursinnhold:

Kurset fokuserer på utøverens ansvar og oppgaver under utførelse av varme arbeider og er delt inn i følgende emner:

Hva er varme arbeider?
Forskrifter og lovverk
Brannteori
Ditt ansvar
Før arbeidet
Under arbeidet
Etter arbeidet
Hva gjør du i tilfelle brann?
Slokkeutstyr og metoder
Praktisk slokkeøvelse ute

Avslutningsprøve Skriftlig prøve
Kursbevis/sertifikat Det utstedes kursbevis ved gjennomført kurs
Gyldighet 5 år

 

 

 

 
 Verdens enkleste kursbestilling!

  Du trenger bare å logge inn for at bestillingsskjema skal bli synlig, akkurat her du leser nå.

  LOGG INN

  REGISTRER DEG SOM KUNDE

 

 

 

 

 

Rosenberg kurs & kompetanse

Vi tilbyr en rekke kurs som til en
hver tid er tilpasset siste revisjon
av NORSOK standarden og OLF’s
anbefalte retningslinjer.
Les mer...

Sertifisert opplæringsvirksomhet

I følgende fagområder. G4: bro og traverskraner. T: Løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen.
Les mer...

Sertifiseringsorgan

Norsk Sertifisering AS utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering av sakkyndige virksomheter og virksomheter innenfor sertifisert sikkerhetsopplæring. Les mer...

Go to top