Modul O-2.3 & O-3.3


For personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter vinsj der målsettingen er at den som gis opplæring tilegner en god  teoretisk/praktisk grunnopplæring og tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av vinsjer med tilhørende ustyr slik at ulykker ved bruk unngås.

Kursets varighet: 24 timer
Inntakskrav: Eleven skal ha gjennomført modul 0-1.1 alternativt modul 1.1-2.3 ( tidligere F 2702)
Maksimalt antall kandidater: 12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever)
Minimum antall kandidater: 4
Kursinnhold:

Introduksjon
Regelverk 
Konstruksjon og virkemåte
Navn på komponenter
Sertifisering, merking
Spoleannordninger, sikringsutstyr
Generelle sikkerhetsregler og nødprosedyrer
Riktig og feil bruk av vinsjer
Bruksbegrensninger
Kontroll, vedlikehold og kasseringsregler for vinsj, ståltau, blokker osv.
Teoretisk eksamen

Praktiske øvelser:
Daglig kontroll av vinsj med tilbehør
Bruk betjeningshendel og nødstopp
Bruk av nødlåring evt nødheving
Kjørehastigheter ( start, stopp, øvre/nedre posisjon)
Kjøring med bruk av signal ( hånd, radio, kjøring personell)
Kjøring av laster ( lette og tunge) 
Maksimalt antall kandidater: 
12 (ved praktiske øvelser 1 instruktør på 6 elever) 
Minimum antall kandidater:

Avslutningsprøve Teoriprøve modul 2.3 og 3.3
Kursbevis/sertifikat Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder/kurs koordinator 
Gyldighet Vedlikehold i henhold til med NORSOK R-003

 

 

 
 Verdens enkleste kursbestilling!

  Du trenger bare å logge inn for at bestillingsskjema skal bli synlig, akkurat her du leser nå.

  LOGG INN

  REGISTRER DEG SOM KUNDE

 

 

 

 

 

Go to top