Click here and learn how to add app to home screen.

Velkommen

Dette er en app for personell og underleverandører som skal på kurs eller utføre arbeide på Rosenberg.
Vennligst velg språk i menyen.


Welcome

This is an App for personnel and subcontractors to perform work at Rosenberg Yard.
Please select your language in the menu.


Powitanie

Aplikacja dla personelu i podwykonawców do wykonywania prac na Rosenberg.
Wybierz język z menu.

COVID-19

Tiltak på mot Covid-19 på Rosenberg
Action against Covid-19 at Rosenberg
Polsk

Norsk

English

Polski

Rosenberg Worley AS

Rosenberg Worley leverer komplette løsninger innen EPCI-prosjekter, og drar fordel av å ha engineering og fabrikasjon innenfor en radius på noen hundre meter i Stavanger, samt nærhet til sine kunder.

Les mer

Ekteengineering.no


Rosenberg kurs & kompetanse har en stor bredde i fag-opplæringskurs rettet mot all type industri. Alle kurs og all trening foregår i et industrielt miljø inne på Rosenbergs område.

Gå til roskk.no

No Internet Connection